Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği (HSOD) ve BSN Sağlık Analiz Ltd (Göller Bölgesi Teknokent, Süleyman Demirel Ün Kampüsü, Isparta) tarafından ortaklaşa, 3. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu 25 Haziran-1 Temmuz Kasım 2018 tarihleri arasında 15 katılımcı ile tamamlanmıştır (http://2018.brs.org.tr/). Okul özetleri, birçok indeks tarafından taranan ‘Journal of Cellular Neuroscience and Oxidatives Stress dergisinde (http://dergipark.gov.tr/jcnos)’ basılmıştır.
4. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu 24-30 Haziran 2019 tarihleri arasında HSOD ve BSN Sağlık Analiz Ltd tarafından Isparta Teknokent (Teknokent, SDÜ Kampüs) düzenlenecektir (https://2019.brs.org.tr/). 4. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulunda, sinir hücreleri hücre kültürü ortamında Patch-Clamp elektrofizyoloji, Western Blot, plate reader, Kalsiyum Sinyali ve konfokal mikroskop analizleri öğretilecektir. Okulda yeni projeler ve araştırmalar yapabilmek için konularında uzman yabancı bilim insanları ile tanışma, bilgi alış-verişi gibi faaliyetler yapılacaktır. Katılımcılara deney hayvanlarında nöropatik ağrı oluşturma ve ölçme teknikleri (hot plate ve Von Frey), ve sinir hücresi elde edilmesi (arka kök gangliyon hücreleri, mikroglia ve hipokampus) de anlatılacaktır. Okul sırasında birçok sosyal faaliyetlerde (Halı-Kilim Müzesi ziyareti, Eğirdir gezisi ve tarihi yerler, mangal partisi vb) düzenlenecektir. Uzman veya doktor unvanına sahip olan bilim insanları sözlü sunum yaparak doçentlik başvuru şartlarını sağlamak ve performans puanı kazanmaları mümkündür.

Okul kontenjan ile sınırlıdır.

Bugüne kadar 1., 2. ve 3. Beyin Okullarına katılan bilim insanlarından okulumuzun zengin sosyal ve bilimsel etkinlikleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Güller diyarı Isparta’da görüşmek ümidi ile. Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU